Food For Generations

To inspire a brighter food future

De Europese Conferentie in Brugge neemt je mee in de wondere wereld van voeding. Je kan voeding vanuit verschillende hoeken benaderen. En dat is exact wat wij met onze Europese Conferentie zullen doen. Ons thema heet ‘Food for Generations’ en bestaat uit vier pijlers: 

  • Sustainable Food System
  • Nutrition 
  • Gastronomy 
  • Food Heritage 

 Er liggen tal van grote uitdagingen in de toekomst. Genoeg voedsel produceren voor onze groeiende wereldbevolking is daar één van. Bovendien dwingt de klimaatverandering en andere milieu problematieken ons om ons voedselsysteem op een duurzame(re) manier te benaderen. Een groot deel van onze populatie wordt getroffen door leefstijl- en welvaartsziekten. Onze ongezonde voedingsgewoonten zitten daar ongetwijfeld ook voor iets tussen. Willen we het in de toekomst beter doen? Dan moeten we werken aan een duurzamer voedselsysteem en streven naar een gezonder voedingspatroon. Eten moet natuurlijk ook lekker zijn, iets wat we zeker ook voldoende aan bod laten komen. Heel wat erfgoed is gerelateerd aan voeding, vandaar ook onze laatste pijler. Denk maar aan familiebedrijven in de voedingssector, typische regionale gerechten en producten of gewoonweg het kader waarin we van ons eten genieten. De Conferentie vindt plaats in Brugge, een prachtige stad met historische waarde en rijk cultureel erfgoed. Dat we zullen genieten, staat buiten kijf. 

Naast het creëren van een fantastische beleving in historisch Brugge met heerlijk eten, zal deze Europese Conferentie mensen inspireren om op een andere manier naar onze voeding te kijken. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst! 

Conference theme and pillars

Het voedselsysteem omvat alle elementen en activiteiten die gerelateerd zijn aan productie, verwerking, verpakking, transport, distributie, bereiding en consumptie en finaal de afvalfase. Al deze elementen hebben raakvlakken met klimaat, ecologie (water, lucht, bodem en biodiversiteit), publieke gezondheid en ethiek. En bij transformatie van elk element uit het voedselsysteem moeten alle raakvlakken in gedachten gehouden worden, maar eveneens de impact op de andere elementen in het systeem.  Een mooie uitdaging, waar innovatie een centrale plaats krijgt! 

Onze tweede pijler gaat over het gezondheidsaspect van voeding. Voeding is voor het lichaam wat brandstof voor een auto is. Om ervoor te zorgen dat ons lichaam goed functioneert, is het van groot belang dat we gezond eten. Te veel en ongezond eten leidt tot de ontwikkeling van obesitas met een hoger risico op o.a. diabetes type 2, hart- en vaatziekten en zelfs kanker als gevolg. Anderzijds is ondervoeding ook een problematiek die vaak voorkomt. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in Europa.  

Duurzaam en gezond eten. Allemaal goed en wel, maar moet eten niet in de eerste plaats vooral lekker zijn? Absoluut. Vandaar onze derde pijler: gastronomie. Zowel thuis als op restaurant.  

 Ook al ben je misschien geen echte keukenprins(es), toch kan je met weinig skills, tijd en moeite een lekkere maaltijd op tafel toveren. Ga je zelf shoppen, laat je een foodbox aan huis leveren of schuim je een lokale boerenmarkt af? Met de juiste tips en recepten zullen we ervoor zorgen dat je thuis meteen aan de slag kan gaan. Loopt het water je ook al in de mond? 😉 

De Conferentie gaat door in Brugge, een práchtige historische stad met heel wat cultureel erfgoed. Het Belfort, de Brugse rijtjes, de mooie traphuisjes, de Burg, de paardenkoetsen en nog zoveel meer. Je krijgt er nooit genoeg van. We maken er dan ook een erezaak van dat je als EC-bezoeker wat sfeer kan opsnuiven in onze stad en hier en daar (figuurlijk) kan proeven van wat we hier aan culturele rijkdom en historie te bieden hebben. 

Sustainable Development Goals

De agenda van de Verenigde Naties voor 2030 is een universele oproep tot acties om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en te verzekeren dat elke persoon op aarde in vrede en voorspoed kan leven door verbondenheid over de ganse wereld. 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vertalen deze doelstelling in speerpunten, welke elk op hun beurt in zeer concrete acties en doelen geconcretiseerd zijn. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de SDG’s is het feit dat ze allen met elkaar geconnecteerd zijn. Geen enkele doelstelling kan volledig gerealiseerd worden zonder vooruitgang in de andere doelstellingen, en inspanningen op één doelstelling zal steeds impact hebben op andere doelstellingen. Een duurzaam voedselsysteem is daarvan een sprekend voorbeeld, gezien dit raakvlakken heeft en intergeconnecteerd is met alle SDG’s – meer dan ooit wereldwijd actueel en relevant. 

 

–> idee is om in de afbeelding rechts de zaken die niet relevant zijn voor ons grijs te kleuren, zodat enkel de relevante eruit springen.

Sustainable Development Goals
Logo_JCI

Who is JCI ?

We are young active citizens all over the world. Living, communicating, taking action and creating impact in our communities. Are you a young active citizen? Do you want to make a difference in your community? Join us on this journey of local action for global impact.

 

How is JCI different from other nonprofits?

JCI members take initiative to solve local challenges. More than a one-time donation or service opportunity, we focus on sustainable impact locally and globally. It only takes one active citizen to change the world. Be that active citizen today.

Discover more on jci.cc.

Why this logo?

The logo was created by Pavlov, a branding agency from Antwerp and also one of the partners of our conference. They wanted to incorporate elements from Bruges while also hinting at the international aspect of our conference. 

logo food for generations

More questions?

Don’t hesitate to send us a message through the contact form, or via our socials!